TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Päivitetty 24.5.2018

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://www.a-kiltapori.fi.
Porin A-kilta ry
Vapaudenkatu 11
28100 Pori
puh.  (02) 641 6040

Yhteyshenkilö

Satu Jokilammi
akiltapori@gmail.com

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan nimenomaiseen suostumukseen. Saamme jäsenrekisteriimme tiedot henkilöltä itseltään. Jäsenrekisteriimme tallennetaan jäsenen nimi, synt.aika, osoite, sähköposti, puhelinnumero jäsenpostin lähettämistä ja merkkipäivämuistamista varten. Käsittelemme vain työn tekemisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tietoja.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. (facebook / instagram)

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta.

Analytiikka

Sivuillamme ei käytetä mitään kävijätietoa kerääviä analytiikka -ohjelmia.

Kenelle jaamme tietosi

Tietoja ei automaattisesti jaeta, jos se ei ole tarpeen jonkin syyn tähden. Varmistamme, että alihankintasopimukset ovat GDPR:n mukaiset. Me emme myy tai luovuta asiakkaidemme tietoja kolmansien osapuolten markkinointitarkoituksiin. Osa yhdistyksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää dataa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Edellytämme palveluntarjoajiltamme kuitenkin EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia suojauksia ja toimintoja.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Säilytämme jäsenen henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista. Jos jäsenyys päättyy, poistamme myös rekisteristä henkilön tiedot.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla yleisesti hyväksyttävillä teknisillä keinoilla. Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Paperiset henkilötiedot ovat valvotussa tilassa lukkojen takana, joihin on pääsy ainoastaan tietoon oikeutetuilla.
Internetsivustolla käytetään SSL-suojausta ja asianmukaisia keinoja, kuten palomuuri, ajantasaiset tietoturvapäivitykset ja koodin jatkuva auditointi. Näistä seikoista pidämme yhteyttä lisäksi myös sivutilaa ylläpitävän tahon kanssa (Shellit.org / Multim) palvelimen ajantasaisuuden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Tietoturvaloukkaukset

Yritys raportoi kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tietoturvaloukkauksista. Viranomaisten lisäksi myös käyttäjille, joiden tietoja tietoturvaloukkaus koskee, on ilmoitettava vakavista loukkauksista mahdollisimman pian, jotta nämä voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin omien tietojensa suojaamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus tarkistaa mitä henkilötietoja rekisteröidystä on talletettu henkilörekisteriin.
  • Oikeus pyytää henkilötietojen päivittämistä, korjausta tai poistamista. Tietojen poistoa voi kuitenkin rajoittaa niiden välttämättömyys sopimuksen mukaisen palvelun tuottamiseksi tai lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi.
  • Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee toimittaa annettuihin yhteystietoihin. Pidämme huolen, että henkilötietojasi käsitellään täydellä ammattitaidolla ja salassapitovelvollisuutta noudattaen.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidämme oikeuden tämän selosteen päivittämiseen ja mahdollisiin muutoksiin. Ajantasaisen tietosuojaselosteen löydät aina täältä.