Tarjoamme

Porin A-kilta tarjoaa päihteetöntä vertaistukea ja toipumiskulttuuria päihdeongelmaisille, päihdeongelmista toipuneille ja yksinäisille tai muuten vaikeassa elämäntilanteessa oleville. Toimintamme on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta ja perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen.

Toimimme

Toimintaan kuuluu mm. päivittäinen ruokailu- ja kahvittelumahdollisuus, monimuotoinen virkistys- ja koulutustoiminta sekä erilaiset tapahtumat ja teematilaisuudet.

A-kilta avoinna

Arkisin klo 9-14
Lauantaisin klo 16-
Vapaudenkatu 11, 28100 Pori
Puh.(02) 641 6040
Email: akiltapori (at) gmail.com

PÄIVITTÄISTOIMINTA

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka

Porin A-kilta on avoinna joka arkipäivä 9-14 ja lauantaisin klo 16 eteenpäin, poikkeustapauksissa myös muina aikoina. Matalan kynnyksen kohtaamispaikkamme on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat viettää päihteetöntä laatuaikaa vapaassa ja turvallisessa ympäristössä. Meille saat tulla sellaisena kuin olet, ainoa sisäänpääsyn ehtomme on: tule selvin päin.

Jokapäiväisiin perustoimintoihimme kuuluvat mm. mahdollisuus edulliseen ruokailuun ja kahvitteluun, tietokoneiden käyttöön, lehtien lukuun, tv:n katselemiseen, biljardin, fortunan yms. pelien pelaamiseen sekä yleiseen keskusteluun ja seurusteluun toisten kävijöiden kanssa. Henkilökohtaisempiin keskusteluihin ja vertaistukeen on tarvittaessa mahdollisuus esimerkiksi yhdistyksen toimistossa suljetun oven takana.

Lisäksi yhdistyksellä on tiloissaan kirpputori, säännöllistä kerhotoimintaa ja mahdollisuus erilaisiin talkootöihin. Kesäisin kävijöiden käytössä on myös A-killan suurehko pihamaa.

Vertaistalousneuvonta

Porin A-killassa on tarjottu vertaistalousneuvontaa vuodesta 2010 lähtien. Toiminnalla pyritään auttamaan vaikeisiin talous- ja velkaongelmiin joutuneita henkilöitä ja tavoittamaan erityisesti päihde- ja rikostaustaisia sekä mielenterveys- ja peliongelmaisia tuettavia.

Vertaistalousneuvossa Porin A-killan vapaaehtoiset toimivat rinnalla kulkijoina joiden kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omasta tilanteestaan. Heidän tärkein tehtävänsä on rohkaista ja auttaa ihmisiä velka-asioiden selvittelyssä ja oman taloudenhoidon suunnittellussa.

Vertaistalousneuvojamme on koulutettu tehtäviinsä ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Toimintaa ohjaa ja koordinoi Takuu-Säätiö: takuusaatio.fi

Kirpputori

Kirpputorimme on avoinna aukioloaikojemme puitteissa, lisäksi järjestämme kesäisin pihamaallamme pihakirpputoritapahtumia. Meillä on myynnissä ”vähän kaikkea”, mutta erityisesti astioita, vaatteita, kirjoja, huonekaluja yms. Hinnat ovat A-killan hengen mukaisesti sopivan edulliset.

Otamme vastaan tavaralahjoituksia kirpputoriamme varten. Ilmoitathan kuitenkin etukäteen mikäli haluat tuoda kerralla enemmän tai jos tuot jotain suurempaa tavaraa!

PORIN A-KILTA RY

Toimintaa ohjaavat arvot

Porin A-killan toiminta pohjautuu A-kiltatoiminnan yleisiin arvoihin jotka ovat päihteettömyys, yhteisöllisyys, vapaaehtoisuus, kokemuksellisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Näitä arvoja Porin A-kilta soveltaa oman toimintansa ja toimintaympäristönsä lähtökohdista käsin.

Päihteettömyys

Kaikki toimintamme on päihteetöntä toimintaa. Tavoitteenamme on päihdeongelmista vapaa elämäntapa.

Yhteisöllisyys

Olemme arkielämän sosiaalinen yhteisö, jonka perusominaisuuksia ovat yhteenkuuluvuus, turvallisuus ja vapaus.

Vapaaehtoisuus

Jokainen on mukana toiminnassamme omasta halustaan. Jokaisella on oikeus vapaaehtoisesti määritellä omat tavoitteensa suhteessa päihteiden käyttöön ja oman elämänsä hallintaan.

Kokemuksellisuus

Toimintamme puitteissa on mahdollisuus kohdata muita ihmisiä joilla samansuuntaisia omakohtaisia kokemuksia sekä hallitsemattomasta päihteiden käytöstä että siitä toipumisesta.

Toiminnallisuus

Tarkoituksemme on tarjota päihteettömään päivään konkreettista tekemistä ja toimintaa.

Yhteistoiminta

Toimimme itsenäisesti mutta teemme yhteistyötä A-kiltojen liiton, A-kiltojen sekä muiden päihde- ja mielenterveystyötä tekevien järjestöjen kanssa.

HALLITUS

Porin A-killan toimintaa johtaa yhdistyksen demokraattisesti valittu hallitus joka valitaan toimeensa vuosittain yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa ja erityisen tarpeen niin vaatiessa myös useammin. Jokainen yhdistyksen jäsen voi ehdottaa asioita hallituksen päätettäväksi mikäli ehdotus toimitetaan hallitukselle yhdistyksen sääntöjen määrittämissä puitteissa.

Porin A-killan hallitus  v. 2023:

  • Heikki Kankaanpää, puheenjohtaja
  • Seppo Kauraoja, varapuheenjohtaja
  • Margit Kaukola
  • Petri Syrjälä
  • Jari Peltomaa
  • Taisto Suojanen
  • Tapani Bergman
  • Jouko Alhonpää
  • Juhani Vehmaskangas

Satu Jokilammi, sihteeri/rahastonhoitaja:

Jäseneksi A-kiltaan

Porin A-killan jäseneksi voi liittyä kuka tahansa joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja toimintaperiaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti ollessaan yhdistyksen toiminnassa. Jäsenyyttä voi hakea oheisella lomakkeella. Päätökset jäseneksi hyväksymisestä tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on 15 euroa.

Porin A-killan säännöt

JÄSENHAKEMUSLOMAKE

Yhdistyksen tausta

Porin A-kilta ry. on perustettu 1.9.1971. Monien muiden varhaisten A-kiltojen tavoin kyseessä oli alkuaan A-klinikan asiakasyhdistys, jonka lähtökohtana oli toiminnan ulottaminen myös A-klinikan asiakaskunnan ulkopuolelle. Ylipäätään Porin A-kilta, kuten koko A-kiltatoiminta, syntyi aikanaan vastapainoksi AA-liikkeelle ja poliittisten puolueiden ylläpitämille raittiusjärjestöille. Ajatus poliittisesta, uskonnollisesta ja ideologisesta sitoutumattomuudesta elääkin edelleen A-kiltatoiminnassa vahvana.

Yhteensä Suomessa on n. 60 aktiivisesti toimivaa A-kiltaa. A-kiltojen kattojärjestönä toimii A-kiltojen liitto: a-kiltojenliitto.fi