Yhdistyksen tausta

Porin A - kilta ry. on perustettu vuonna 1.9.1971. Monien muiden varhaisten A - kiltojen tavoin kyseessä oli alkuaan A - klinikan asiakasyhdistys, jonka lähtökohtana oli toiminnan ulottaminen myös A - klinikan asiakaskunnan ulkopuolelle. Ylipäätään Porin A - kilta, kuten koko A - kiltatoiminta, syntyi aikanaan vastapainoksi AA - liikkeelle ja poliittisten puolueiden ylläpitämille raittiusjärjestöille. Ajatus poliittisesta, uskonnollisesta ja ideologisesta sitoutumattomuudesta elääkin edelleen A - kiltatoiminnassa vahvana.

Yhteensä Suomessa on n. 60 aktiivisesti toimivaa A - kiltaa. A - kiltojen kattojärjestönä toimii A - kiltojen liitto: www.a-kiltojenliitto.fi

 

Porin A - killan perustamisasiakirja vuodelta 1971

Toimintaa ohjaavat arvot

Porin A - killan toiminta pohjautuu A - kiltatoiminnan yleisiin arvoihin jotka ovat päihteettömyys, yhteisöllisyys, vapaaehtoisuus, kokemuksellisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Näitä arvoja Porin A - kilta soveltaa oman toimintansa ja toimintaympäristönsä lähtökohdista käsin.

Päihteettömyys
Kaikki toimintamme on päihteetöntä toimintaa. Tavoitteenamme on päihdeongelmista vapaa elämäntapa.

Yhteisöllisyys
Olemme arkielämän sosiaalinen yhteisö, jonka perusominaisuuksia ovat yhteenkuuluvuus, turvallisuus ja vapaus.

Vapaaehtoisuus
Jokainen on mukana toiminnassamme omasta halustaan. Jokaisella on oikeus vapaaehtoisesti määritellä omat tavoitteensa suhteessa päihteiden käyttöön ja oman elämänsä hallintaan.

Kokemuksellisuus
Toimintamme puitteissa on mahdollisuus kohdata muita ihmisiä joilla smansuuntaisia omakohtaisia kokemuksia sekä hallitsemattomasta päihteiden käytöstä että siitä toipumisesta.

Toiminnallisuus
Tarkoituksemme on tarjota päihteettömään päivään konkreettista tekemistä ja toimintaa

Yhteistoiminta
Toimimme itsenäisesti mutta teemme yhteistyötä A - kiltojen liiton, A - kiltojen sekä muiden päihde - ja mielenterveystyötä tekevien järjestöjen kanssa.

HALLITUS

Porin A - killan toimintaa johtaa yhdistyksen demokraattisesti valittu hallitus joka valitaan toimeensa vuosittain yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa ja erityisen tarpeen niin vaatiessa myös useammin. Jokainen yhdistyksen jäsen voi ehdottaa asioita hallituksen päätettäväksi mikäli ehdotus toimitetaan hallitukselle yhdistyksen sääntöjen määrittämissä puitteissa.

Vuonna 2017 Porin A - killan hallitukseen kuuluvat:

Heikki Kankaanpää
Tomi Äijälä
Kaarlo Kankaanpää
Sauli Hämäläinen
Margit Kaukola
Seppo Kauraoja
Kari Lahtinen
Tapani Bergman
Taisto Suojanen

Jäseneksi A - kiltaan

Porin A - killan jäseneksi voi liittyä kuka tahansa joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja toimintaperiaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti ollessaan yhdistyksen toiminnassa. Jäsenyyttä voi hakea oheisella lomakkeella. Päätökset jäseneksi hyväksymisestä tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on 15 euroa.